THE CALAND - 48 luxueuze appartementen en studio’s in het Scheepvaartkwartier.
Sluit

Bieden bij inschrijving bij Baljon

Het proces van het bieden bij inschrijving (bij meerdere geïnteresseerden) op een woning kan beter. Met een eerlijk speelveld met optimale marktwerking en gelijke kansen voor kopers. En minder vervelende verrassingen achteraf.

Een veel gehoord nadeel bij inschrijvingen is het gebrek aan transparantie. Onze methode garandeert maximale transparantie na het tot stand komen van de koopovereenkomst.

Baljon werkt vanaf 1 december 2021 bij inschrijvingen samen met een projectnotaris. Een proces dat meer transparantie biedt en onzekerheden voor kopers en verkopers tot een absoluut minimum beperkt, mede door een snelle en professionele afwikkeling.

Door vooraf een opgesteld concept van de koopovereenkomst ter beschikking te stellen ontstaat een gelijk speelveld en kan een aankoop middels digitale ondertekening direct worden beklonken.

Benieuwd naar hoe wij te werk gaan? Wij leggen u hierover graag meer uit tijdens een persoonlijk gesprek.

Woningen waar veel interesse voor bestaat worden veelal verkocht via een zogeheten inschrijving. Bij een inschrijving kan iedere geïnteresseerde weloverwogen eenmalig een eindbod doen dat hem of haar past. Om een volkomen eerlijk en transparant verkoopproces te kunnen garanderen vindt verkoop bij een inschrijving bij Baljon via een projectnotaris plaats.

Hierbij:

— Mag iedere gegadigde bieden

— Ontvangt en inventariseert de notaris de biedingen tot aan de deadline en communiceert de uitkomst in een logboek na de deadline naar verkoper en makelaar

— Adviseert makelaar de verkoper en kiest verkoper aan wie de woning wordt gegund

— Wordt de koopovereenkomst vooraf opgesteld en direct opgemaakt na het feliciteren van de koper

— Ontvangt de koper direct de koopovereenkomst ter digitale ondertekening om de koop te bezegelen

— Worden de deelnemers na ondertekening die geen koper zijn pas  afgemeld als de koopovereenkomst is getekend

— Ontvangen alle deelnemers die geen koper zijn na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd/ontbindende voorwaarden via de notaris een geanonimiseerd overzicht van alle biedingen met voorwaarden en tijdstippen waarop de biedingen zijn ontvangen

Vanaf 1 december 2021 zal Baljon verkoop van woningen bij inschrijving via projectnotaris Rox Legal laten lopen. Deze samenwerking komt voort uit de wens van Baljon om het biedproces eerlijker voor alle betrokkenen te laten verlopen. Dit initiatief is opgepikt door landelijke media. Via onderstaande link kunt u de berichtgeving hierover raadplegen.

Een biedproces waar kopers én verkopers baat bij hebben. ‘De tijd is er rijp voor’

Bieden via de notaris biedt kopers:

- Een eerlijk speelveld met gelijke kansen voor alle deelnemers
- Vooraf maximale informatie waaronder een concept koopovereenkomst om een afgewogen bod uit te kunnen brengen
- Snelle afhandeling en zekerheid na acceptatie van het bod
- Volledige transparantie d.m.v. bied logboek

Achtergrondinformatie over het bieden bij inschrijvingen bij Baljon

010 422 3000 Terug naar boven